Succesvolle samenwerking Brezo en Werkcafé

Succesvolle samenwerking Brezo en Werkcafé

In de zoektocht naar een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt, hebben Remco Aarnink, Strategic & Sales manager bij Brezo, en Bas Willemse, Accountmanager werkgeversdienstverlening bij Werkcafé Kampen, een boeiend verhaal te vertellen. Hun ontmoeting tijdens een netwerkbijeenkomst markeerde het begin van een vruchtbare samenwerking, gericht op het scheppen van kansen en integratiemogelijkheden voor iedereen.

Een succesvolle eerste plaatsing

Bas Willemse is een actieve pleitbezorger voor het aangaan van samenwerkingen tussen ondernemers en het Werkcafé, een initiatief van Impact en de gemeente Kampen. Tijdens een netwerkbijeenkomst raakte Bas in gesprek met Remco Aarnink, Strategic & Sales manager bij Brezo. Het duurde niet lang voordat ze besloten hun krachten te bundelden. Na positieve gesprekken en een kennismaking op onze productielocatie, besloten ze samen een kans te bieden aan een Werkcafé-kandidaat.

De kandidaat had behoefte aan een nieuwe uitdaging en kreeg een proefplaatsing van twee maanden bij Brezo. De resultaten waren buitengewoon bevredigend. De kandidaat was dankbaar voor de kans en onze productieleider was zeer tevreden. De werkethiek en technische vaardigheden van de kandidaat bleken van onschatbare waarde voor het team.

Hoewel we bij Brezo aanvankelijk enige aarzeling hadden vanwege vooroordelen over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werden deze snel weggenomen toen bleek dat de verwachtingen van beide partijen goed op elkaar waren afgestemd. De werkelijkheid overtrof zelfs de verwachtingen. Het werk paste goed bij de kandidaat.

Verwachtingsmanagement is key

Bas Willemse benadrukt het belang van het managen van verwachtingen aan de voorkant. “De kandidaat had een kans nodig, en die heeft ze bij Brezo gekregen. Als accountmanager vind ik het cruciaal om vanaf het begin duidelijke verwachtingen te hebben. Dat begint met een helder cv en een eerlijk en gedetailleerd profiel van de kandidaat. Het vormt het uitgangspunt om te zoeken naar een passende werkplek.”

Remco Aarnink voegt hieraan toe: “De transparante en eerlijke samenwerking met het Werkcafé en met name met Bas, heeft ervoor gezorgd dat wij met vertrouwen deze kans aan de kandidaat konden bieden. Deze eerste positieve ervaring heeft ons aangemoedigd om nog meer te kijken naar detachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Uitbreiding van samenwerking

De succesvolle samenwerking tussen Brezo en het Werkcafé heeft geleid tot een verdere uitbreiding van de samenwerking. Er zijn nu meerdere kandidaten vanuit Impact gedetacheerd bij Brezo, en de toekomst ziet er veelbelovend uit.